شرکت تجارت نوین پرسیانا ، ارائه دهنده پودر ژلاتین و پودر کلاژن

همکاران

کارخانجاتی که با شرکت تجارت نوین پرسیانا همکاری دارند.


Gelnex

ژلنکس

Progel

پروژل

Weishardt

ویشاردت

Tak Makaron

تک ماکارونتمام حقوق برای شرکت تجارت نوین پرسیانا محفوظ است.
طراحی شده توسط حامد حسینی خواه